CON/2004/4

  1. Stanovisko k zostavovaniu štvrťročných nefinančných účtov inštitucionálneho sektora (CON/2004/4), Ú. v. EÚ C 42, 18. 2. 2004, s. 23,