CON/2004/4

  1. Opinia w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań niefinansowych dla sektora instytucji (CON/2004/4), Dz.U. C 42 z 18.2.2004, str. 23,