CON/2004/4

  1. Advies inzake de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (CON/2004/4), PB C 42 van 18.2.2004, blz. 23.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (COM(2003) 789)