CON/2004/4

  1. Udtalelse om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (CON/2004/4), EUT C 42 af 18.2.2004, s. 23.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (KOM(2003) 789)