Menu

CON/2003/26

  1. Yttrande om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (CON/2003/26), EUT C 296, 6.12.2003, s. 5.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (KOM(2003) 507)