Menu

CON/2003/26

  1. Opinia w sprawie zbierania przez Wspólnotę danych statystycznych w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego obrotu usługami oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich (CON/2003/26), Dz.U. C 296 z 6.12.2003, str. 5,