Menu

CON/2003/26

  1. Advies inzake communautaire statistiek betreffende de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (CON/2003/26), PB C 296 van 6.12.2003, blz. 5.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (COM(2003) 507)