Menu

CON/2003/26

  1. Lausunto maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (CON/2003/26), EUVL C 296, 6.12.2003, s. 5.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2003) 507)