Menu

CON/2003/26

  1. Udtalelse om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (CON/2003/26), EUT C 296 af 6.12.2003, s. 5.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (KOM(2003) 507)