CON/2002/21

 1. Yttrande om ändringar vad gäller insamling av betalningsbalansstatistik och kravet på lätt omsättbarhet för värdepapper som används vid penningpolitiska transaktioner, samt förslaget att lägga ut delar av denna verksamhet på entreprenad  (CON/2002/21), Sverige, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Ytterligare information

    
   Förslag till lag om ändring i riksbankslagen