CON/2000/3

  1. Udtalelse om indførelse af et juridisk grundlag for Danmarks Nationalbanks indsamling og bearbejdelse af finansiel statistik i lov om Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Danmark, 7.2.2000.

      Læs mere

       
      Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love