Menu

CON/1999/11

  1. Mnenje v zvezi s podrobnimi pravili za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za obravnavo proizvodov v zdravstvu, izobraževanju in socialnem varstvu v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1999/11), UL C 324, 12. 11. 1999, str. 11.