Menu

CON/1999/11

  1. Stanovisko k podrobným vykonávacím pravidlám k nariadeniu Rady (ES) č. 2494/95, ktoré sa týkajú minimálnych noriem pre uvádzanie tovarov a služieb v sektore zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej ochrany v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1999/11), Ú. v. ES C 324, 12. 11. 1999, s. 11.