Menu

CON/1999/11

  1. Opinjoni dwar ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta' standards minimi għat-trattament tal-prodotti fis-setturi tas-saħħa, ta' l-edukazzjoni u tal-protezzjoni soċjali fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1999/11), ĠU C 324, 12.11.1999, pġ. 11.