Menu

CON/1999/11

  1. Atzinums par sīki izstrādātiem noteikumiem kā ieviest Padomes Regulu (EK) 2494/95 saistībā ar obligātajiem produktu apstrādes standartiem veselības aizsardzības, izglītības un sociālās aizsardzības nozarēs Saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/1999/11), OV C 324, 12.11.1999, 11. lpp..