Menu

CON/1999/11

  1. Nuomonė dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklių ryšium su produktų sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos sektoriuose režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimaliais standartais (CON/1999/11), OL C 324, 1999 11 12, p. 11.