CON/1999/11

  1. Lausunto neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (CON/1999/11), EYVL C 324, 12.11.1999, s. 11.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (KOM(1999) 377)