Menu

CON/1999/11

  1. Arvamus määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks ühtlustatud tarbijahinnaindeksis tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkaitsesektori toodete käsitlemise vähimate nõuete osas (CON/1999/11), EÜT C 324, 12.11.1999, lk 11.