Menu

CON/1999/11

  1. Udtalelse om detaljerede regler om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, hvad angår minimumsstandarder for behandling af produkter fra sundheds-, uddannelses- og socialsektoren i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1999/11), EFT C 324 af 12.11.1999, s. 11.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (KOM(1999) 377)