Menu

CON/2000/10

  1. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o reklasifikáciu vysporiadania dojednaní o swapoch a na základe dohôd o termínovaných sadzbách (CON/2000/10), Ú. v. ES C 103, 3. 4. 2001, s. 8,