Menu

CON/2000/10

  1. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (CON/2000/10), PB C 103 van 3.4.2001, blz. 8.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 betreffende de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop ("forward rate agreements")(COM(1999) 749)