CON/2000/10

  1. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar il-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-ftehim skond l-arranġamenti ta' l-'iswaps' u skond il-ftehim tar-rata bil-quddiem (forward rate) (CON/2000/10), ĠU C 103, 3.4.2001, pġ. 8,