Menu

CON/2000/10

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl atsiskaitymų pagal apsikeitimo sandorius ir pagal susitarimus dėl išankstinio palūkanų normos sandorio perklasifikavimo (CON/2000/10), OL C 103, 2001 4 3, p. 8,