Menu

CON/2000/10

  1. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga lepingute kohaste arvelduste ümberliigitamisega  (CON/2000/10), EÜT C 103, 3.4.2001, lk 8,