Menu

CON/2000/10

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (CON/2000/10), EFT C 103 af 3.4.2001, s. 8.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets Og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (KOM(1999) 749)