Menu

CON/2000/10

  1. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o novou klasifikaci vyrovnávacích plateb v rámci swapových dohod a dohod o budoucích úrokových sazbách (forward rate agreements)  (CON/2000/10), Úř. věst. C 103, 3. 4. 2001, s. 8,