CON/2001/4

  1. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (CON/2001/4), PB C 131 van 3.5.2001, blz. 6.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (COM(2001) 100)