CON/2001/4

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (CON/2001/4), EFT C 131 af 3.5.2001, s. 6.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (KOM(2001) 100)