CON/2001/3

  1. Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 o strukturni statistiki podjetij  (CON/2001/3), UL C 131, 3. 5. 2001, str. 5,