Menu

CON/2001/3

  1. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97 o štrukturálnej podnikovej štatistike (CON/2001/3), Ú. v. ES C 131, 3. 5. 2001, s. 5,