Menu

CON/2001/3

  1. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 dwar l-istatistika tan-negozju strutturali  (CON/2001/3), ĠU C 131, 3.5.2001, pġ. 5,