Menu

CON/2001/3

  1. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (CON/2001/3), OV C 131, 3.5.2001, 5. lpp.,