CON/2001/3

  1. Vélemény a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 58/97/EK (Euratom) rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/3), HL C 131., 2001.5.3., 5. o,