Menu

CON/2001/3

  1. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97, mis käsitleb struktuurilist ettevõtlusstatistikat (CON/2001/3), EÜT C 131, 3.5.2001, lk 5,