Menu

CON/2001/3

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF/Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer (CON/2001/3), EFT C 131 af 3.5.2001, s. 5.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer (KOM(2001) 38)