Menu

CON/2001/3

  1. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, EURATOM) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání  (CON/2001/3), Úř. věst. C 131, 3. 5. 2001, s. 5,