Menu

CON/2001/34

  1. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v eurách (CON/2001/34), Ú. v. ES C 308, 1. 11. 2001, s. 17,