Menu

CON/2001/34

  1. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w euro (CON/2001/34), Dz.U. C 308 z 1.11.2001, str. 17,