Menu

CON/2001/34

  1. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (CON/2001/34), PB C 308 van 1.11.2001, blz. 17.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (COM(2001) 439)