Menu

CON/2001/34

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių mokėjimų eurais (CON/2001/34), OL C 308, 2001 11 1, p. 17,