Menu

CON/2001/34

  1. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista (CON/2001/34), EYVL C 308, 1.11.2001, s. 17.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä euromääräisistä maksuista (KOM (2001) 439)