Menu

CON/2001/34

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro (CON/2001/34), EFT C 308 af 1.11.2001, s. 17.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro (KOM(2001) 439)