Menu

CON/2001/34

  1. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v eurech  (CON/2001/34), Úř. věst. C 308, 1. 11. 2001, s. 17,