CON/2003/5

  1. Nuomonė dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/2003/5), OL C 102, 2003 4 29, p. 11,