CON/2001/33

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftskostnadsindex (CON/2001/33), EGT C 295, 20.10.2001, s. 5.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftskostnadsindex (KOM(2001) 418)