CON/2001/33

  1. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o indexe nákladov práce (CON/2001/33), Ú. v. ES C 295, 20. 10. 2001, s. 5,