CON/2001/33

  1. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego wskaźnika kosztów zatrudnienia (CON/2001/33), Dz.U. C 295 z 20.10.2001, str. 5,