Menu

CON/2001/33

  1. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex (CON/2001/33), PB C 295 van 20.10.2001, blz. 5.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de loonkostenindex (COM(2001) 418)