Menu

CON/2001/33

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl darbo kaštų indekso (CON/2001/33), OL C 295, 2001 10 20, p. 5,