CON/2001/33

  1. Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis puudutab tööjõukuluindeksit (CON/2001/33), EÜT C 295, 20.10.2001, lk 5,